Wybory sołtysów, członków rad sołeckich oraz członków rad osiedli Miasta i Gminy Wieliczka

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, Artur Kozioł zarządza wybory sołtysów, członków rad sołeckich oraz członków rad osiedli na dzień 23 czerwca 2019 r.

 
Głosowanie odbywać się będzie w godzinach od 8.00 do 18.00
 
 
- - - - - - - -
 
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej
Gminna Komisja Wyborcza w  Wieliczce pełni dyżury  w dniach:
   
Data: Godziny dyżuru
29.05.2019 r. 14.00 - 16.00
31.05.2019 r. 14.00 - 16.00
03.06.2019 r. 14.00 - 16.00
05.06.2019 r. 15.00 – 17.00
07.06.2019 r. 12.00 – 16.00
   
 
- - - - - - - -
Lokale wyborcze określone są w Załączniku

 

 

- - - - - - - -
Obwieszczenie.pdf
 
Zarządzenie Gminna Komisja Wyborcza.pdf
   
SOŁECTWA OSIEDLA
Zarządzenie - wybory sołectwa Zarządzenie - wybory osiedla

Wzór listy kandydata na sołtysa  
Wzór listy kandydata na sołtysa.pdf  

Wzór listy kandydatów na członków rady sołeckiej

Wzór listy kandydatów na członków rady osiedla

Wzór listy kandydatów na członków rady sołeckiej.pdf

Wzór listy kandydatów na członków rady osiedla.pdf


Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie sołectwo

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie osiedle

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody

na kandydowanie sołectwo.pdf

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody

na kandydowanie osiedle.pdf


Wzór zgłoszenia kandydata na członka sołeckiej komisji wyborczej Wzór zgłoszenia kandydata na członka osiedlowej komisji wyborczej
Wzór zgłoszenia kandydata na członka sołeckiej komisji wyborczej.pdf Wzór zgłoszenia kandydata na członka osiedlowej komisji wyborczej.pdf