Postępowanie zakupowe Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Sebastiana w Wieliczce

Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce informuje o ogłoszeniu przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Św. Sebastiana w Wieliczce postępowania zakupowego nr 1/2024 z dnia 12 lutego 2024 r.

 

Celem zamówienia jest przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy dekoracji malarskiej polichromii autorstwa Włodzimierza Tetmajera z początku XX wieku.

 

Uchwałą nr LX/892/2023 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 31 października 2023 r.
w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków została przyznana Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Sebastiana w Wieliczce dotacja na realizację inwestycji pn.: Renowacja dekoracji malarskiej polichromii aut. Wł. Tetmajera z początku XX w. w Kościele Św. Sebastiana w Wieliczce”, w związku z otrzymaniem przez Gminę Wieliczka dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.