W Y K A Z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieliczka, przeznaczonej do sprzedaży

Działka nr 162 o pow. 0,35 ha położona w Węgrzcach Wielkich, objęta księgą wieczystą nr KR1I/00010902/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych.

WYKAZ

Tagi