Konsultacje projektu STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY WIELICZKA NA LATA 2019-2025

Zarządzeniem NR 214/2019 Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ogłasza konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wieliczka na lata 2019-2025. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii, wniosków i uwag mieszkańców gminy Wieliczka na temat projektu Strategii.

- - - - - 13.09.2019  - - - - -

Termin konsultacji: 20 września 2019 r. do 4 października 2019 r., do godz. 16.00.

Opinie lub uwagi można zgłaszać drogą tradycyjną, poprzez wypełnienie papierowego formularza konsultacyjnego, który można pobrać ze strony internetowej urzędu (www.wieliczka.eu), a także bezpośrednio, w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce.

 

Wypełniony i podpisany formularz można składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce lub, po zeskanowaniu, przesyłać drogą elektroniczną na adres: konsultacje@wieliczka.eu.

 

- - - - - -30.10.2019 - - -

Protokół z konsultacji społecznych - Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

 

 

Tagi