Raporty o stanie Gminy Wieliczka

Działając zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym burmistrz przedstawia radzie gminy coroczne raporty o stanie gminy. Dokument stanowi kompletny, usystematyzowany opis działań realizowanych w kolejnych latach w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miejskiej i budżetu obywatelskiego.

 

Informacje zawarte w dokumencie mają posłużyć mieszkańcom Gminy do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu, a także mogą stać się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości Gminy.

Raport o stanie Gminy za rok 2023

 

Raport o stanie Gminy za rok 2022

Raport o stanie Gminy za rok 2021

Raport o stanie Gminy za rok 2020

Raport o stanie Gminy za rok 2019

Raport o stanie Gminy za rok 2018

 

Raport z działań podjętych w związku z wystąpieniem COVID-19

za okres do  30 czerwca 2020 r.

za okres od 1 lipca 2020 r do 31 grudnia 2020 r.