Wieliczka - město na soli
Poniedziałek, 21 lipca 2008

Wieliczka - město na soli

Wieliczka, téměř 50 tisícová obec, ležící v malebné kotlině nedaleko Krakowa, proslavená především starobylým solným dolem, je v současné době jedním z nejdynamičtěji rozvíjejících se míst v Malopolsku. Součástí obce je...

Město mnoha atrakcí
Poniedziałek, 21 lipca 2008

Město mnoha atrakcí

Solný důl, považovaný za první zázrak Polska, byl již v roce 1978 zapsán - jako jeden z prvních 12 objektů - na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. „Starobylý solný důl ve Wieliczce představuje jediný...

Město nových příležitostí
Poniedziałek, 21 lipca 2008

Město nových příležitostí

Jednou z nejdůležitějších priorit obecních institucí je hospodářský rozvoj. Strategie rozvoje obce na léta 2007-2013 zohledňuje potřeby dynamicky se rozvíjejícího se trhu s nemovitostmi a služeb v oblasti turistiky. Strategie...

Stojí zato zde bydlet a investovat
Poniedziałek, 21 lipca 2008

Stojí zato zde bydlet a investovat

Díky nově vypracované studii na využití venkovních ploch byly plochy určené k investicím zvýšeny na 200 hektarů. Wielická hospodářsky aktivní zóna je skvěle situována na hranici Krakowa a jižního dálničního obchvatu....