Konkurs na najlepsze prace o tematyce wielickiej

Podobnie jak w ubiegłych latach studenci wszystkich uczelni mogą wziąć udział w konkursie na najlepsze prace magisterskie i licencjackie poświęcone Gminie Wieliczka.

 

Celem konkursu jest zainteresowanie studentów tematyką lokalną oraz zachęcenie ich do pogłębiania wiedzy o małej ojczyźnie. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

 

Prace licencjackie i magisterskie, obronione w danym roku, należy przesyłać w opisanej kopercie do 30 października bieżącego roku na adres: Urząd Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka.

 

Nagrody za najlepsze prace licencjackie i magisterskie poświęcone Gminie Wieliczka przyznawane są w naszej gminie od 2007 r.  W ocenie prac komisja bierze pod uwagę przede wszystkim związek poruszonej problematyki z tematyką wielicką oraz oryginalność zaproponowanych rozwiązań i pomysłów. Celem konkursu jest zainteresowanie studentów tematyką lokalną, pogłębienie wiedzy o Wieliczce.

 

Regulamin konkursu oraz przydatne druki:

- Klauzula RODO,  
   
 Prace licencjackie Prace magisterskie
- LIC Zgłoszenie do konkursu, - MAG Zgłoszenie do konkursu
- Oświadczenie - praca licencjacka - Oświadczenie - praca magisterska,
   

- Uchwała w sprawie konkursu na najlepsze prace o tematyce wielickiej wraz z regulaminem,