OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Obwieszczeniem z dnia 12 stycznia 2022 r. ogłasza wybory sołtysa w sołectwie Sygneczów oraz wybory uzupełniające członków Rady Osiedla Ogrodowe.

DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WIELICZCE

 

Data Godziny dyżuru
09.05.2022 r. 15.00 -16.00
13.05.2022 r. 15.00 -16.00

 

 

SYGNECZÓW

 

ZARZĄDZENIE NR 142/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA
z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie powołania Sołeckiej Komisji Wyborczej w Sygneczowie do przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Sygneczów zarządzonych na dzień 29 maja 2022 r.

- - - -

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyborów sołtysa w sołectwie Sygneczów

- - - - - -

Obwieszczenie o wyborach Sołectwo Sygneczów

- - - -

 

Wzór listy kandydata na sołtysa (.pdf)
Wzór listy kandydata na sołtysa (.txt)

 

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie (.pdf)
Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie (.txt)


Wzór zgłoszenia kandydata na członka sołeckiej komisji wyborczej (.pdf)
Wzór zgłoszenia kandydata na członka sołeckiej komisji wyborczej (.txt)

 

- - - -

Zarządzenie nr 116/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Sygneczów

Zarządzenie nr 11/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Sygneczów

 

 

OSIEDLE OGRODOWE

 

ZARZĄDZENIE NR 141/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA
z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie powołania Osiedlowej Komisji Wyborczej Osiedla Ogrodowe do przeprowadzenia wyborów uzupełniających członków Rady Osiedla Ogrodowe zarządzonych na dzień 29 maja 2022 r.

- - - -

Obwieszczenie o wyborach Osiedle Ogrodowe

- - - -


Wzór listy kandydatów na członków rady osiedla (.pdf)
Wzór listy kandydatów na członków rady osiedla (.txt)

 

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie osiedle (.pdf)
Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie osiedle (.txt)


Wzór zgłoszenia kandydata na członka osiedlowej komisji wyborczej (.pdf)
Wzór zgłoszenia kandydata na członka osiedlowej komisji wyborczej (.txt)
 

- - - -

ZARZĄDZENIE NR 12/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członków Rady Osiedla Ogrodowe

 

 

ZARZĄDZENIE NR 13/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Sygneczów oraz członków Rady Osiedla Ogrodowe zarządzonych na dzień 29 maja 2022 r.