OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Obwieszczeniem z dnia 12 stycznia 2022 r. ogłasza wybory sołtysa w sołectwie Sygneczów oraz wybory uzupełniające członków Rady Osiedla Ogrodowe.

 

SYGNECZÓW

 

Obwieszczenie o wyborach Sołectwo Sygneczów

- - - -

 

Wzór listy kandydata na sołtysa (.pdf)
Wzór listy kandydata na sołtysa (.txt)

 

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie (.pdf)
Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie (.txt)


Wzór zgłoszenia kandydata na członka sołeckiej komisji wyborczej (.pdf)
Wzór zgłoszenia kandydata na członka sołeckiej komisji wyborczej (.txt)

 

- - - -

ZARZĄDZENIE NR 11/2022 BURMISTRZA w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Sygneczów

 

 

OSIEDLE OGRODOWE

 

Obwieszczenie o wyborach Osiedle Ogrodowe

- - - -


Wzór listy kandydatów na członków rady osiedla (.pdf)
Wzór listy kandydatów na członków rady osiedla (.txt)

 

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie osiedle (.pdf)
Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie osiedle (.txt)


Wzór zgłoszenia kandydata na członka osiedlowej komisji wyborczej (.pdf)
Wzór zgłoszenia kandydata na członka osiedlowej komisji wyborczej (.txt)
 

- - - -

ZARZĄDZENIE NR 12/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członków Rady Osiedla Ogrodowe

 

 

ZARZĄDZENIE NR 13/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Sygneczów oraz członków Rady Osiedla Ogrodowe zarządzonych na dzień 29 maja 2022 r.