Wybory w sołectwach i osiedlach 2011

 

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń Rad Osiedli

 

WYNIKI WYBORÓW SOŁTYSÓW, CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH ORAZ CZŁONKÓW RAD OSIEDLI :

OSIEDLE BOGUCICE

OSIEDLE KOŚCIUSZKI, PRZYSZŁOŚĆ, SZYMANOWSKIEGO

OSIEDLE KRZYSZKOWICE

OSIEDLE LEKARKA

OSIEDLE OGRODOWE

OSIEDLE SIENKIEWICZA, ASNYKA, WINCENTEGO POLA

OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE

OSIEDLE ZADORY

OSIEDLE ZDROJOWE

SOŁECTWO BRZEGI

SOŁECTWO BYSZYCE

SOŁECTWO CHORĄGWICA

SOŁECTWO CZARNOCHOWICE

SOŁECTWO DOBRANOWICE

SOŁECTWO GOLKOWICE

SOŁECTWO GORZKÓW

SOŁECTWO GRABIE

SOŁECTWO GRABÓWKI

SOŁECTWO GRAJÓW

SOŁECTWO JANKÓWKA

SOŁECTWO JANOWICE

SOŁECTWO KOKOTÓW

SOŁECTWO KOŹMICE MAŁE

SOŁECTWO KOŹMICE WIELKIE

SOŁECTWO LEDNICA GÓRNA

SOŁECTWO MAŁA WIEŚ

SOŁECTWO MIETNIÓW

SOŁECTWO PAWLIKOWICE

SOŁECTWO PODSTOLICE

SOŁECTWO RACIBORSKO

SOŁECTWO ROŻNOWA

SOŁECTWO SIERCZA

SOŁECTWO STRUMIANY

SOŁECTWO SUŁKÓW

SOŁECTWO SYGNECZÓW

SOŁECTWO ŚLEDZIEJOWICE

WĘGRZCE WIELKIE

ZABAWA

ZESTAWIENIE FREKWENCJI WYBORCZEJ

 

 

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE POWOŁANIA OSIEDLOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE POWOŁANIA SOŁECKICH KOMISJI WYBORCZYCH

 Publiczne losowanie członków komisji wyborczych:

-osiedlowej komisji wyborczej w Bogucicach

-sołeckiej komisji wyborczej w Pawlikowicach

-sołeckiej komisji wyborczej w Sułkowie

odbędzie się w dniu 6 maja 2011 r. o godz. 15.00 w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Wieliczce.

 

OSIEDLE BOGUCICE - rejestr kandydatów

OSIEDLE KOŚCIUSZKI, PRZYSZŁOŚĆ, SZYMANOWSKIEGO - rejestr kandydatów

OSIEDLE KRZYSZKOWICE - rejestr kandydatów

OSIEDLE LEKARKA - rejestr kandydatów

OSIEDLE OGRODOWE - rejestr kandydatów

OSIEDLE SIENKIEWICZA, ASNYKA, WINCENTEGO POLA - rejestr kandydatów

OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE - rejestr kandydatów

OSIEDLE ZADORY - rejestr kandydatów

OSIEDLE ZDROJOWE - rejestr kandydatów

 

SOŁECTWO BRZEGI - rejestr kandydatów

SOŁECTWO BYSZYCE - rejestr kandydatów

SOŁECTWO CHORĄGWICA - rejestr kandydatów

SOŁECTWO CZARNOCHOWICE - rejestr kandydatów

SOŁECTWO DOBRANOWICE - rejestr kandydatów

SOŁECTWO GOLKOWICE - rejestr kandydatów

SOŁECTWO GORZKÓW - rejestr kandydatów

SOŁECTWO GRABIE - rejestr kandydatów

SOŁECTWO GRABÓWKI - rejestr kandydatów

SOŁECTWO GRAJÓW - rejestr kandydatów

SOŁECTWO JANKÓWKA - rejestr kandydatów

SOŁECTWO JANOWICE - rejestr kandydatów

SOŁECTWO KOKOTÓW - rejestr kandydatów

SOŁECTWO KOŹMICE MAŁE - rejestr kandydatów

SOŁECTWO KOŹMICE WIELKIE - rejestr kandydatów

SOŁECTWO LEDNICA GÓRNA - rejestr kandydatów

SOŁECTWO MAŁA WIEŚ - rejestr kandydatów

SOŁECTWO MIETNIÓW - rejestr kandydatów

SOŁECTWO PAWLIKOWICE - rejestr kandydatów

SOŁECTWO PODSTOLICE - rejestr kandydatów

SOŁECTWO RACIBORSKO - rejestr kandydatów

SOŁECTWO ROŻNOWA - rejestr kandydatów

SOŁECTWO SIERCZA - rejestr kandydatów

SOŁECTWO STRUMIANY - rejestr kandydatów

SOŁECTWO SUŁKÓW - rejestr kandydatów

SOŁECTWO SYGNECZÓW - rejestr kandydatów

SOŁECTWO ŚLEDZIEJOWICE - rejestr kandydatów

SOŁECTWO WĘGRZCE WIELKIE - rejestr kandydatów

SOŁECTWO ZABAWA - rejestr kandydatów

 

GMINNA KOMISJA WYBORCZA W WIELICZCE

informuje, iż kolejne dyżury w celu rejestracji kandydatów na sołtysów, członków rad sołeckich oraz członków rad osiedli odbędą się: 

Dyżur Komisji dla zgłaszania kandydatów do sołeckich i osiedlowych komisji wyborczych odbędzie się:

 

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Wieliczce z dnia 14 kwietnia 2011 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 5 kwietnia 2011 r. W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYBORÓW SOŁTYSÓW, CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH ORAZ CZŁONKÓW RAD OSIEDLI

ZARZĄDZENIE NR 65/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów członków rad osiedli

LISTA KANDYDATA/KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY OSIEDLA (pdf)

LISTA KANDYDATA/KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY OSIEDLA (rtf)

OŚWIADCZENIE (pdf)

OŚWIADCZENI (rtf)

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA OSIEDLOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ (pdf)

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA OSIEDLOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ (rtf)


ZARZĄDZENIE NR 66/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich

 

LISTA KANDYDATA NA SOŁTYSA SOŁECTWA (pdf)

LISTA KANDYDATA NA SOŁTYSA SOŁECTWA (rtf)

LISTA KANDYDATA/KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA (pdf)

LISTA KANDYDATA/KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA (rtf)

OŚWIADCZENIE (pdf)

OŚWIADCZENIE (rtf)

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA SOŁECKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ (pdf)

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA SOŁECKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ (rtf)

ZARZĄDZENIE NR 67/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów sołtysów, członków rad sołeckich oraz członków rad osiedli zarządzonych na dzień 15 maja 2011 r.