Karty dla niepełnosprawnych

Od 23 września uległy zmianie przepisy dotyczące wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2009r. Nr 97, poz. 802) podstawą do wydania karty parkingowej jest orzeczenie wydane tylko przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zespół ten orzeka o niepełnosprawności (dla dzieci do 16 roku życia), o stopniu niepełnosprawności, oraz wskazuje na ulgi i uprawnienia. Osoby u których orzeczono lekki stopień niepełnosprawności będą mogły otrzymać kartę parkingową tylko w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności (symbol: 05-R - upośledzenie narządu ruchu lub 10-N - choroby neurologiczne). Karty parkingowe nie będą wydawane na podstawie orzeczeń wydanych przez ZUS, KRUS, MSWiA.
Wzory wniosków o wydanie karty parkingowej, opłata oraz tryb postępowania w celu uzyskania karty nie ulegają zmianie. Wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności należy składać w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Daniłowicza 12, pokój nr 5, w Wieliczce. Natomiast wnioski o wydanie karty parkingowej osobom uprawnionym przyjmowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w pokoju nr 6.

Tagi