VIII kwesta na ratowanie zabytków cmentarza

W dniu 1 listopada na wielickim cmentarzu tradycyjnie jak corocznie odbyła się kwesta na rzecz odnowy i konserwacji zabytków. Podczas tegorocznej kwesty zebrano 14 983, 76 zł.

Wśród kwestujących byli m.in.: Komitet Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce, Zastępca burmistrza Urszula Rusecka, radni Rady Miejskiej w Wieliczce z przewodniczącym Tadeuszem Lurańcem, uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych pod opieką Michała Burmera i Dariusza Tańculi, uczniowie wraz z nauczycielami z  Liceum Ogólnokształcącego z Wieliczki, 6 Drużyna Harcerska "Solna DeHa" przy Szkole Podstawowej nr 2 pod opieką Agnieszki Cyankiewicz, członkowie Klubu Przyjaciół Wieliczki, harcerze Hufca ZHP Wieliczka.


Zebrano 14.983 zł. 76 groszy. rozdano ok. 2500 cegiełek z fotografią pomnika nagrobnego Józefa Zielińskiego, powstańca z 1863 r. ,który odnowiono z funduszy kwesty z 2012 i 2013 r. Na konto Komitetu Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieliczce wpłaciła 160 zł od uczniów i nauczycieli.

 

Cmentarz komunalny w Wieliczce  przy ul.J. Piłsudskiego, powstał w 1 połowie XIX w. Pierwszy raz został zaznaczony na planie Wieliczki L.E. Hrdiny z 1818 r. przez Julię z Klemensiewiczów Langerową i Dom Pogrzebowy. Przed 1878r. wprowadzono na cmentarzu układ kwaterowy. W XX wieku założono na nim Kwaterę Wojskową, w latach 20.tych wzniesiono nowy Dom Przedpogrzebowy (obecnie kaplica i siedziba administracji cmentarza). Poszerzono cmentarz w kierunku wschodnim i północnym. Cmentarz zajmuje 7 ha powierzchni, na której w oparciu o inwentaryzację dokonaną w latach 1989-1990, znajduje się 7738 grobów.
W latach 2006 – 2013 Walne Zebrania Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW) podjęły uchwały o powołaniu I – VIII Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego (SKRZCK) w Wieliczce, które 31.10; 1,2.11. przeprowadziły kwesty na ratowanie Zabytów tej nekropolii. Z zebranych funduszy, konserwatorzy Katarzyna Magrysiewicz-Dobrzańska, Andrzej Starowicz w 2007 r. wykonali konserwację zabytkowego pomnika nagrobnego nr B-543 c.k. Kazimierza Przychockiego (1837-1907) z krewnymi na kwaterze VIII za 12.923 zł a w 2008 r. pomnika nagrobnego Antoniego Kosowskiego (1852-1940) w kwaterze III za 4.834 zł. W 2009 r. zakonserwowano pomnik nagrobny i grób Junoszy Seweryna Łempickiego (1843-1931), uczestnika powstania styczniowego i rodziny Stroków w kwaterze III za 19.000 zł oraz krzyż na ww. grobowiec c.k. K. Przychockiego za 2.500 zł aw 2010 r. nagrobek Agnieszki z Iskierków Zimlerowej zm. W 1899 r. w kwa. X za 12.500 zł. W 2011 r. wykonano konserwację nagrobka Jana Zimlera, zm. W 1879 r. c.k. urzędnika salinarnego w kw. Xa za kwotę 7.603 zł i Anny Morawieckiej, zm. W 1899 r. za 19.777 zł. W kw. XVI. W 2012 r. konserwacji poddano pomnik nagrobny Janci Zwonarż z 1895r. w kw. XVIII oraz tablicę nagrobną Władysława Ciepłego, powstańca styczniowego w kw. I. za kwotę 17 570 zł. Z kwesty z 2012 r. pozostało 4.601.09 zł. W 2013 r. w związku ze 150. Rocznicą powstania styczniowego (1863-2013), wybrano do konserwacji nagrobek Józefa Zielińskiego (foto na cegiełkach z br.), uczestnika walk o Niepodległość w roku 1848, 1863, urzędnika Powiatowej Kasy Oszczędności w Wieliczce (1831-1897) w kw. I za kwotę 8763.56 zł. Razem na renowację ww. pomników nagrobnych (po zapłaceniu ostatniej kwoty) wydano 94.770.56 zł.

Nadal zbierane są datki, które przeznaczone zostaną na ratowanie zabytkowych nagrobków, na konserwację artystycznej kamieniarki, na zabezpieczenie pamiątkowych tablic na grobach bohaterów – weteranów powstań narodowych oraz ludzi wybitnych i zasłużonych dla naszego miasta. Datki można przekazywać na nr konta Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce 90 86190006 0010 0200 7852 0004.
Wszystkim ofiarodawcom i kwestarzom składamy serdeczne podziękowania!

 

 

Tagi