Biblioteka Wielkich Biografii

W Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliczce w roku szkolnym 2016/17 na lekcjach języka polskiego była realizowana (zatwierdzona przez Kuratorium Oświaty w Krakowie) innowacja pedagogiczna Biblioteka wielkich biografii – portrety sławnych oczami szóstoklasistów. Jej autorkami są dwie polonistki, uczące w tej szkole: pani Joanna Luraniec i pani Anna Duszeńko. Do realizacji tego zadania czynnie włączyła się Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce.

 

Innowacja została skierowana do uczniów klasy szóstej i łączy w sobie treści z dziedzin: literatury, plastyki, nauki, sztuki, techniki, kultury i historii. Jej celem było rozwijanie kompetencji czytelniczych i literackich oraz kształtowanie umiejętności poznawczych i manualnych uczniów. Puktem wyjścia stały się wybrane książki z serii Nazywam się… (wyd. Media Rodzina), przedstawiające sylwetki znanych postaci. Ich treść stanowiła podstawę do zajęć czytelniczych, redakcyjnych, multimedialnych i plastyczno-technicznych.

 

Kontynuacją omawianych tematów były zorganizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Wieliczce spotkania z zaproszonymi gośćmi, którzy podobnie jak bohaterowie książeczek, reprezentowali różnorodne zawody, dziedziny nauki czy sztuki. Działania odbywały się raz w miesiącu od października 2016 do maja 2017 roku. Bohaterami poszczególnych spotkań były tak wybitne postaci jak: Albert Einstein, Wolfgang Amadeusz Mozart, Matka Teresa z Kalkuty, Mahatma Gandhi, William Szekspir, Antoine de Saint-Exupery czy Mikołaj Kopernik.

 

Uczniowie poznali ich biografie i uczestniczyli w różnego typu zajęciach czytelniczych, literackich i plastycznych związanych z tymi osobami. Następnie, dzięki zaangażowaniu wielickiej biblioteki, młodzież "Dwójki" mogła uczestniczyć w spotkaniach ze współczesnymi przedstawicielami dziedzin reprezentowanych przez bohaterów książek. Do SP nr 2 przybyli: panie chemiczki z ChemicAl World, absolwenci Akademii Muzycznej w Krakowie – panowie Dawid Szot i Paweł Petkowicz, misjonarz – ks. Jerzy Pytraczyk, posłanka na sejm RP – pani Urszula Rusecka, pisarka – pani Ewa Stadtmüller, studentka astronomii UJ – pani Karolina Jarosik oraz doktorant astronomii UJ i pracownik Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego – pan Sebastian Kurowski. Ponadto uczniowie uczestniczyli także w wycieczce do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Jako podsumowanie całorocznej pracy uczniowie klas szóstych własnoręcznie wykonali książeczki zatytułowane Nazywam się..., w których zaprezentowali swoje życiorysy, pasje i osiągnięcia.

 

Ze wszystkich prac zostało wybranych i nagrodzonych 20 najciekawszych biografii uczniów. Uroczyste zakończenie całorocznego projektu odbyło się 7 czerwca 2017 roku w Sali Magistrat UMiG Wieliczka. Podczas gali autorki innowacji przedstawiły prezentację mulitimedialną, w której podsumowały wszystkie działania, przypomniały sylwetki poznanych osobistości oraz zdjęcia ze spotkań z zaproszonymi gośćmi. Uczniowie - autorzy najlepszych autobiografii - otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez wyd. Media Rodzina oraz Wydział Edukacji Miasta i Gminy Wieliczka. Dla laureatów Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce oraz Wydział Edukacji zorganizowali także wyjazd do Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius w Krakowie.

 

Dzięki finansowemu wsparciu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 organizatorki mogły także nagrodzić trzynaścioro uczniów, którzy systematycznie i estetycznie prowadzili zeszyty specjalnie przeznaczone do tych działań. Zwieńczeniem spotkania był znakomity występ grupy teatralnej "Butt" ze Szkoły Podstawowej w Koźmicach Wielkich. Uczniowie pod kierownictwem pań: Katarzyny Kaczor i Renaty Fajfer przygotowali pełen humoru spektakl "Mylionerzy", który spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem widowni. Autorki innowacji serdecznie dziękują za przybycie na galę: pani Krystynie Tylek – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieliczce, pani Katarzynie Sowie-Lewandowskiej pełniącej obowiązki dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce oraz pani Ewie Dudzie z SP nr 2.

 

Szczególne wyrazy wdzięczności należą się pani Paulinie Wandas z wielickiej biblioteki za całoroczną wspólpracę i koordynację innowacji oraz wszystkim sponsorom nagród dla uczniów.

Tagi

GALERIA