Skarby Magistratu – historyczne odkrycie w Wieliczce

Na poddaszu wielickiego Magistratu, w niedostępnym miejscu, znaleziono zebrane i schowane dokumenty z okresu końca XIX i połowy XX wieku.

 

Znalezione dokumenty to skarbnica wiedzy o historii miasta i jego mieszkańców. Najstarsze dokumenty pochodzą z II połowy XIX w. z czasów gdy Wieliczka była pod zaborem austriackim, a kończą się na II wojnie światowej. Tematyka dokumentów jest bardzo różnorodna, z okresu międzywojennego bardzo wiele jest projektów, np. budowy kanalizacji miejskiej, zatwierdzone do budowy projekty domów mieszczan wielickich. Jest dokumentacja budowy szkoły na Zadorach, remontów w magistracie. Duże zbiory zachowały się z czasów burmistrza Franciszka Aywasa. Bardzo dobrze zachowane zostały dokumenty z funduszu miejskiego, szkolnego oraz funduszu dla ubogich. Z początku XX wieku zachowane są oryginalne budżety miasta, cmentarza i innych instytucji; książeczki spłat kredytów, dokumenty z działalności Rady Miejskiej. Zachowały się też dokumenty z działalności Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Wieliczce oraz Związku Legionistów Polskich w Wieliczce, m.in. zaproszenia na organizowane przez nich wydarzenia. Znalezione też zostały książeczki opatrzone pieczątką „Bibljoteka Związku Legionistów Polskich w Wieliczce”.


Zachowały się też dokumenty z okresu II wojny światowej w tym m.in. pozwolenia na prowadzenie handlu dla ludności polskiej i żydowskiej. Odnaleziona została czarna księga zawierająca rejestr ludności żydowskiej mieszkającej w Wieliczce od początku wojny do 1942 roku.

 

Na strychu wielickiego Magistratu odnaleziono prawdziwy skarb, życie miasta i jego mieszkańców zapisane na tysiącu dokumentach.

Tagi

GALERIA