Historia przyjaźni polsko-rumuńskiej tematem wystawy w wielickiej Mediatece

„Jeden naród o dwóch sztandarach” – to tytuł wystawy, która zostanie zainaugurowana 17 czerwca w holu głównym wielickiej Mediateki. Uroczyste otwarcie zaplanowano w tym dniu o godz. 13.00.

Wystawa została przygotowana z okazji 100. rocznicy podpisania konwencji o przymierzu odpornym oraz konwencji wojskowej między Rumunią a Polską w marcu 1921 r.  Jej organizatorem jest Rumuński Instytut Kultury w Warszawie wspólnie z Ambasadą Rumunii, a partnerami tego przedsięwzięcia są Miasto i Gmina Wieliczka, Mediateka-Biblioteka Miejska w Wieliczce oraz Towarzystwo Polsko-Rumuńskie w Krakowie.


Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie pokaz filmu dokumentalnego na sali kinowej wielickiej Mediateki, przygotowanego z okazji stulecia sojuszu polsko-rumuńskiego przez Studio Filmowe Wojska Rumuńskiego. Materiał zawiera wywiady z przedstawicielami MSZ, MON oraz rumuńskimi i polskimi historykami, a także ciekawe zdjęcia archiwalne.
Wystawa „Jeden naród o dwóch sztandarach” przyjechała do Wieliczki z Warszawy, gdzie można było ją zobaczyć podczas majowej konferencji historyczno-dyplomatycznej o tym samym tytule, w której udział wzięli przedstawiciele rządów i dyplomacji Rumunii i Polski oraz znani polscy i rumuńscy historycy.

 


Podczas wydarzenia został zaprezentowany tom dokumentów dyplomatycznych i wojskowych, które również możemy zobaczyć na wystawie pt. Jeden naród o dwóch sztandarach. Przymierze polsko-rumuńskie (1918) 1921-1926, zawierający 109 dokumentów dotyczących tworzenia i funkcjonowania przymierza w latach 1918–1926. Jest on pierwszą, tak w historiografii polskiej, jak i rumuńskiej trójjęzyczną edycją źródeł, dotyczących przymierza obu państw. Inicjatorzy projektu – prof. Krzysztof Nowak i prof. Henryk Walczak – zajmujący się od lat międzywojenną historią obu krajów, zbadali archiwa polskie, krajowe (Archiwum Akt Nowych, Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie) i zagraniczne (Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce) oraz archiwa rumuńskie (Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Bukareszcie i także stołeczne Rumuńskie Archiwum Wojskowe).


Wystawę będzie można zobaczyć w holu głównym wielickiej Mediateki do 16 lipca br.

 

GALERIA