Konserwacja kapliczki przydrożnej w Węgrzcach Wielkich

Korzystając z pięknej jesiennej pogody trwają prace związane z odnową kolejnego naruszonego upływem czasu zabytku: kamiennej kapliczki przydrożnej Matki Boskiej Różańcowej w Węgrzcach Wielkich.

 

Obecnie kapliczka wróciła z pracowni konserwatorskiej na swoje pierwotne miejsce i trwają prace wykończeniowe na miejscu. Prace są finansowane ze środków Miasta i Gminy Wieliczka.


Kapliczka Matki Boskiej Różańcowej jest jedną z najstarszych zachowanych kapliczek przydrożnych w Gminie Wieliczka. Z relacji mieszkańców wynika, iż wzniesiono ją jako wotum w podziękowaniu za zatrzymanie zarazy w 1820 roku. Autor kapliczki jest nieznany. Wyszła ona z ludowego warsztatu kamieniarskiego i została wykonana z karpackiego piaskowca drobnoziarnistego o ciepłym zabarwieniu. Matka Boska Różańcowa to typ przedstawienia bardzo popularny w Polsce już od okresu baroku. Ten typ przedstawienia otoczony jest szczególnym kultem: przy kapliczkach Matki Boskiej Różańcowej odbywały się często nabożeństwa - szczególnie majowe, październikowe związane z modlitwą różańcową, a także procesje do kapliczek w dni związane z kultem Matki Boskiej.
Na fundamencie betonowym ustawiony jest sześcienny cokół z napisem fundacyjnym. Baza i cokół ozdobione gzymsami profilowanymi. Na cokole spoczywają kolejne dwa segmenty kapliczki licznie zdobione płaskorzeźbami przedstawiającymi świętych. Na trzeciej kondygnacji kapliczki na ścianie frontowej w niszy znajduje się rzeźba Matki Boskiej Różańcowej: ubrana w błękitną suknię z płaszczem, w koronie na głowie, na lewym ręku podtrzymuje Dzieciątko Jezus, również w koronie, z kulą ziemską w lewej dłoni, w prawej dłoni różaniec, do którego sięga rączka Dzieciątka.


Stan zachowania kapliczki był bardzo zły. Powierzchnia kamienia została pokryta wtórnie wieloma warstwami farb o różnych spoiwach, także olejnych i współczesnych elewacyjnych. Kamień zdegradowany był w bardzo wysokim stopniu. Powierzchnia złuszczona, osypująca się, z cechami daleko posuniętej dezintegracji granularnej. Działania czynników destrukcyjnych na kamień spowodowały, że kapliczka była w stanie wymagającym natychmiastowej interwencji konserwatorskiej, działań ratujących zabytek.

GALERIA