Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

21 stycznia, w przeddzień rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce w ciągu dnia gromadzili się wieliczanie, by oddać hołd 23 powstańcom styczniowym, których upamiętnia tablica na Domu Przedpogrzebowym. Tablicę odsłonięto w 1938 r., z inicjatywy Józefa Jagielskiego, ówczesnego burmistrza Wieliczki, w 75 rocznicę wybuchu powstania. Wiązankę biało-czerwonych kwiatów w imieniu burmistrza Wieliczki złożył Adam Marek Panuś, Sekretarz Gminy Wieliczka.

Na tablicy umieszczonej na Domu Przedpogrzebowym widnieje napis: „1863  22 I 1938  Tomasz Borzęcki, Stanisław Bączewski, Jan Bogda, Wojciech Chełmecki, Jan Ciepły, Władysław Ciepły, Błażej Hyszko, Ludwik Kolasa, Kacper Jamróz, Tytus Klemensiewicz, Roman Krupa, Seweryn Łempicki, Kazimierz Sałacki, Ignacy Makomaski, Karol Malinowski, Józef Olesiak, Szczęsny Pachel,  Marcin Rembacz, Szymon Rupik, Zygmunt Urasiński, Józef Zieliński, Karol Zięba, Adam Znański - PAMIĘCI BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO -WIELICZKA.”


Powstanie Styczniowe rozpoczęło się 22 stycznia 1863 r. od ogłoszenia Manifestu, wydanego przez Centralny Komitet Narodowy, który powołał Tymczasowy Rząd Narodowy. Bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania była branka do armii rosyjskiej, przeprowadzona niespodziewanie w Królestwie Polskim w połowie stycznia. Powstanie było największym zrywem niepodległościowym w XIX wieku po rozbiorach, na który złożyło się ponad 1 200 bitew i potyczek. Wzięło w nich udział ponad 200 tysięcy powstańców z  wszystkich warstw społeczeństwa. Walki trwały do jesieni 1864 r.

GALERIA