Uroczystość 80. lecia przekształcenia Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) w Armię Krajową (AK)

14.02. (poniedziałek) 2022 r. w Krakowie, w święto Cyryla i Metodego, patronów Europy - Mszą św. w katedrze na Wawelu o godz.8.00-ej rozpoczęła się uroczystość 80. lecia przekształcenia Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) w Armię Krajową (AK). Mszy św. za Ojczyznę i w intencji żołnierzy poległych, zmarłych Armii Krajowej i kombatantów koncelebrowanej przewodniczył ks. biskup Damian Muskus, który wygłosił homilię.

 

Po Mszy św. uczestnicy zostali przewiezieni busami do Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. W auli na piętrze przy herbatce oczekiwali na dalszą część uroczystości, która o godz.10.00-tej rozpoczęła się przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu im. Jana. Matejki. Tu kolejno miało miejsce: podniesienie flagi państwowej na maszt, odśpiewanie hymnu państwowego, odczytanie Apelu Pamięci, wystąpienia prezesa Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) dr Karola Nawrockiego i wojewody małopolskiego Łukasza Kmity.

 

Wojewoda uhonorował jubileuszowym medalem żołnierzy AK: Alicję Samborską, Jacka Borel-Platera, Wiesława Tumidalskiego. Żołnierze Wojska Polskiego oddali salwę honorowa na cześć żołnierz Armii Krajowej. Następnie delegacje przed Grobem Nieznanego Żołnierza składali wieńce i zapalne znicze. W Urzędzie Wojewódzkim wojewoda ugościł ciepłym poczęstunkiem biorących udział w uroczystości.

 

O godz.12.00-tej na Placu Szczepańskim otwarto wystawę przygotowana przez IPN pt. „Armia Krajowa -największa podziemna armia świata”. W uroczystości uczestniczyło Koło Wieliczka Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej reprezentowane przez sztandar Koła z przewodniczącym, chorążym Stanisławem Dziedzicem i przybocznymi: Jadwigą Dudą, prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”, od 2003 r. członek nadzwyczajny SZŻAK, Elżbietę Juszczyk - wszyscy bez uprawnień kombatanckich oraz Hubert Cora z kolega Pawłem ze Związku Strzeleckiego. Uczestniczyli także z Wieliczki: Bogumiła i Zbigniew Cichoniowie. Organizatorami uroczystości byli: prezes IPN dr Karol Nawrocki i wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

 

W zaproszeniu przysłanym z IPN Oddział w Krakowie otrzymaliśmy informacje: „Armia Krajowa. Była jedną z największych podziemnych organizacji zbrojnych w Europie w czasie II wojny światowej. Przez cały okres okupacji tworzący ją żołnierze prowadzili walkę z okupantami, broniąc narodu przed zagładą. To właśnie AK w czasach niemieckiego terroru kształtowała postawy setek tysięcy Polaków, dawała nadzieję w trudnych chwilach i podtrzymywała ducha walki. Mimo upadku powstania warszawskiego i oddania Polski, na skutek decyzji wielkich mocarstw, pod kuratelę Związku Sowieckiego, akowcy pozostawali gotowi do dalszej batalii, a wielu z nich – w ramach Delegatury Sił Zbrojnych, Ruchu Oporu Armii Krajowej, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Warta” i innych organizacji niepodległościowych – podjęło otwartą walkę z nowym, komunistycznym najeźdźcą.

 

Dopiero upadek sowieckiego imperium w Europie w 1989 r. spowodował, że Polska wraz z innymi krajami mogła się rozliczyć z przeszłością i przywrócić pamięć bohaterom, którzy oddali życie w obronie niepodległości.”. Dziękujemy za zaproszenie. 14.02.2022 r. o godz.18.30 była emitowana w TVP 3 „Kronice Krakowa” relacja z ww. uroczystości.

 

Opracowała Jadwiga Duda

GALERIA