Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” zwiedza podziemia Rynku Głównego w Krakowie

8.02. (wtorek) 2022 r. Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki”(KPW) zorganizowało zwiedzanie z przewodnikiem Panem Sławomirem Śmiłkiem podziemi Rynku Głównego w Krakowie.

 

Przewodnik poinformował nas, że wystawa jest fragmentem średniowiecznego Krakowa odsłoniętego przez archeologów w wyniku wykopalisk prowadzonych miedzy gmachem Sukiennic a kościołem św. Wojciecha i Bazyliką Mariacka w latach 2005-2010. Prace wykopaliskowe ilustrują na wystawie zdjęcia.

 

Po zejściu do podziemi wystawę otwiera przejście przez kurtynę parową z prezentacją nawiązującą do dawnego -średniowiecznego Krakowa - wówczas handlu na rynku. Jak czytamy w folderze pt. „Rynek Podziemny” wydanym przez Muzeum Krakowa wystawa opowiada o dziejach przestrzeni miejskiej, w której w 1257 roku został wytyczony krakowski Rynek Główny.

Zanim powstał, od X wieku najpierw znajdował się tu cmentarz, a następnie powstała tzw. osada otwarta tworzona przez osiedlających się tu rzemieślników. Osada została zniszczona przez najazd Mongołów w 1241 roku. Jej zgliszcza można zobaczyć na wystawie.

Rynek był miejscem działalności handlowej i rzemieślniczej. Na wystawie zobaczyliśmy pozostałości średniowiecznej zabudowy drewnianej, fundamenty Sukiennic, drogi, wodociągi i dużą różnorodność zabytków ruchomych prezentowanych w gablotach: naczynia gliniane, narzędzia pracy, biżuterię, obuwie, uzbrojenie, monety, odważniki kupieckie, ozdoby strojów, kościane grzebienie. Była także w kruchach i w bałwanie sól z Wieliczki.

 

W końcowym etapie zwiedzania oglądaliśmy portrety monarchów a wśród nich Bolesława V Wstydliwego, męża księżnej Kingi, patronki Wieliczki, któremu Kraków zawdzięcza lokację w 1257 r. Na koniec w kapsułach czasu oglądaliśmy filmy ilustrujące historię Krakowa i jego zabytki o czy opowiadał aktor Jasiński. Na jednym z filmów prezentowano skarb płacideł odkryty przez archeologów przy ulicy Kanoniczej, który jest zmagazynowany w Muzeum Archeologicznym w Krakowie przy ulicy Senackiej. Tu przechowywana jest większość zabytków z wykopalisk na krakowskim rynku. Z podziemi wyjechać musieliśmy o godz.14.00-tej bowiem zamykano ekspozycję.

 

Nie chcieliśmy z niej wychodzić-wywiozła nas winda. Każdy z nas powróci tu indywidualnie i jeszcze zachęci do zwiedzania rodzinę, znajomych. Warto! W zwiedzaniu uczestniczyli z KPW: Marta Borowiec, Jadwiga Duda, Grażyna Kowal, Małgorzata Kwiatkowska, Ewa Nowosielska, Marian Sipióra, i zaprzyjaźnieni z KPW: Małgorzata Adaszyńska, Danuta Chorowska, Halina i Marian Dyląg, Maria Grubecka, Helena Kumięga-Tarchała ze Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. inż. arch. Andrzej Gaczoł, emerytowany profesor Politechniki Krakowskiej z żoną Janiną.

 

Serdecznie dziękujemy naszemu przewodnikowi za przekazana wiedzę i oprowadzenie nas po podziemiach krakowskiego Rynku. Zwiedzanie odbywało się w związku z epidemią koronawirusa w maseczkach na twarzach. Organizatorem wydarzenia była niżej podpisana prezes KPW.

 

Opracowała Jadwiga Duda

GALERIA