Wyjazd KPW do Muzeum Jana Matejki

29.03. (wtorek) 2022 r. Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW) odbyło wycieczkę do Muzeum Jana Matejki w Krakowie znajdującego się w kamienicy przy ul. Floriańskiej 41. W tym domu 24.06. 1838 r. urodził się Jan Matejko, tu mieszkał i tu zmarł 1.11. 1993 r. - wybitny polski malarz historyczny. Kształcił się w Krakowie, Paryżu, Wiedniu. Działał w Krakowie jako profesor tutejszych Szkoły Sztuk Pięknych i Akademii Sztuk Pięknych - wykształcił grono wybitnych polskich artystów tworzących ok. 1900 r. m.in. Stanisława Wyspiańskiego i Józefa Mehoffera.

 

 

Jego obrazy były tworzone „ku pokrzepieniu serc”. Jan Matejko ukazywał w nich dawne zwycięstwa wojsko polskich nad przodkami zaborców np. obrazy: „Bitwa pod Grunwaldem”, „Hołd pruski”, „Batory pod Pskowem”, „Kościuszko pod Racławicami”, wkład Polaków w rozwój nauki i kultury np. „Kopernik”, „Zawieszenie dzwonu Zygmunta” i wielkie wydarzenia historyczne „Unia lubelska”, „Bitwa pod Wiedniem”. W drugą rocznicę śmierci malarza, Towarzystwo im. Jana Matejki prowadzone przez księcia Eustachego Sanguszkę odkupiło od rodziny artysty kamienicę wraz z częścią zbiorów. Już 1.05.1896 r. udostępniono dla zwiedzających salon i sypialnię jako pierwszą część tworzonego muzeum. Zgromadzono także bibliotekę publikacji na temat Jana Matejki i fotografie obrazów artysty. 26. 06. 1904 r. Towarzystwo im. Jana Matejki przekazało muzeum Radzie Miasta Krakowa, a ta przekazała je pod zarząd Muzeum Narodowego. Na pierwszym piętrze Domu Jana Matejki prezentowana jest sypialnia, zwana pokojem pod gwiazdami i salon państwa Matejków.

 

Na drugim piętrze, w pokoju, gdzie 24. 06. 1838 r. urodził się malarz, znajduje się pamiątkowa tablica z łacińskim napisem, który w przekładzie na język polski jest aluzją do słabego zdrowia i niewielkiego wzrostu Matejki. Brzmi on następująco: „Często sprawia Bóg, że wielkość zamyka w małym kształcie". Na trzecim piętrze zachowana jest jego malarska pracownia. W ostatniej sali zobaczyliśmy wystawę czasową szkiców akwarelowych Jana Matejki. Jesteśmy oczarowani tym co zobaczyliśmy. Muzeum Jana Matejki w Krakowie zwiedzali: Marta Borowiec, Jadwiga Duda, Halina i Marian Dylągowie, Anna Kisiel, Teresa Kruczek, Ewa Nowosielska, Marian Sipióra, członkowie KPW, zaprzyjaźnieni z KPW: wieliczanie Janina i Andrzej Gaczołowie, Maria Grubecka, Anna Strojny, Krystyna Wróbel, ze Stowarzyszenia Absolwentów UJ: Barbara Rosławiecka z koleżanką Marią Szwagrzyk. Oprowadzała nas przewodnik po Krakowie Barbara Sionko.

 

Wycieczkę zorganizowała niżej podpisana, prezes KPW i członek zarządu SAUJ, która w kasie Muzeum nabyła książeczkę pt. „Matejko MALARSTWO PAINTING” aby zainteresować obrazami autorstwa Jana Matejki swoich znajomych. Wycieczka odbywała się w dniu pogrzebu śp. Krzysztofa Pendereckiego, kompozytor, dyrygenta i pedagog muzyczny, profesora i rektor Akademii Muzycznej w Krakowie-zorganizowanego w drugą rocznicę Jego śmierci. Dopisała nam słoneczna pogoda oraz oznaki wiosny: kwitnące krzewy „złotego deszczu” i kolorowe bratki na krakowskich Plantach.

 

Po wycieczce Jadwiga Duda z Barbarą Rosławiecką i jej koleżanką odwiedziły Muzeum Farmacji UJ przy ul. Floriańskiej, gdzie spotkały się z dyrektor dr Agnieszką Rzepielą. Niżej podpisana ofiarowała jej książkę Jana Czerneckiego pt. „Kasztelanowa Katarzyna z Potockich Kossakowska Historie i anegdoty” wydaną pośmiertnie w 2019 r. staraniem Bogumiła Tryjańskiego, prezesa Fundacji Wydawnictwo im. Jana Czerneckiego w Krakowie i członka KPW. Jesteśmy wdzięczne za wspomnienie Pani dr Agnieszce Rzepieli - prelekcję jaką wygłosiła w SAUJ 18.11.2021 r. w SAUJ o swojej śp. mamie dr Róży Kubiak z Zarządu SAUJ. Z prelekcji dowiedzieliśmy się m.in. o związkach rodziny z Kresami RP. 16.06.b.r. w kościele św. Anny w Krakowie, w I rocznicę śmierci dr Róży Kubiak zostanie odprawiona Msza św.

 

Opracowała Jadwiga Duda

Tagi

GALERIA