Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” w Sieprawiu

29.07. (piątek) 2022 r. odbyła się wycieczka organizowana przez Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW) do Sieprawia. Korzystając z istniejącej linii autobusowej z Wieliczki do Myślenic pojechaliśmy autobusem kursowym B1, który jedzie przez Siepraw. Wysiedliśmy na rondzie, przy którym znajduje się zakład fryzjerski RÓŻA. Tu oczekiwali na nas Maria Wielgus i Piotr Nowak, prezes Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Sieprawskiej (SPZS).

 

Byliśmy w Sieprawiu 22.10. 2006 r. na Mszy św. w kościele parafialnym i na wernisażu wystawy akwarel Henryka Kozubskiego z KPW. Pradziadek H. Kozubskiego - Jan osiedlił się w Sieprawiu w 1840 r. Założył rodzinę, gospodarzył na ziemi, w młynie i był organistą w tutejszym kościele. Wówczas gościli nas ks. Piotr Kluska, Wiesław Wielgus, prezes SMZS i Maria Wielgus. Z Piotrem Nowakiem udaliśmy się do źródełka błogosławionej Anieli Salawy.

 

W tym rejonie znajdował się jej dom rodzinny i tu urodziła się 9.09.1881 r. Tu dowiedzieliśmy się o jej życiu. Mając 16 lat udała się na służbę do Krakowa, gdzie pracowała jako służąca. Począwszy od 1903 r. Aniela Salawa przystępowała codziennie do Komunii Świętej. 15. 05. 1912 r. rozpoczęła nowicjat Trzeciego Zakonu św. Franciszka, zaś 6. 08. 1913 r. złożyła przysięgę tercjarską. W czasie I wojny otaczała opieką sieroty, chorych i rannych żołnierzy. Zmarła w Krakowie 12.03.1922 r. 13. 08.1991 r. podczas Mszy św. w Krakowie na Rynku Głównym papież Jan Paweł II beatyfikował Anielę Salawę. Wielu sieprawian modli się o otrzymanie łask i kanonizację błogosławionej Anieli Salawy. W tym roku przypada 100. rocznica jej śmierci. Każdy mógł napić się i nabrać wody ze źródełka. W drodze do centrum zatrzymaliśmy się przed mapą Gminy Siepraw. Gminę Siepraw tworzą wsie: Czechówka, Łyczanka, Siepraw i Zakliczyn. Leży w powiecie myślenickim. Zamieszkuje ją ok. 8500 mieszkańców. Przez most na rzece Sieprawka, obok sklepu z pędzlami i szczotkami, który kiedyś był w rękach Żydów, udaliśmy się do drewnianego kościoła pw. św. Marcina z I połowy XVII w. Tu spotkaliśmy ks. Pawła Ziębę, proboszcza kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła i bł. Anieli Salawy.

 

Następnie udaliśmy się - wznosząc się pod górę do - kościoła parafialnego. Tu oczekiwała na nas Maria Wielgus - po modlitwie przed Najświętszym Sakramentem - oprowadziła nas po świątyni. Przy frontowej ścianie kościoła znajduje się grób i posąg ks. Jana Przytockiego (1908-1973) budowniczego tej świątyni, proboszcza, dziekana wielickiego. Ten kościół, to duży, nowoczesny Dom Boży. Kamień węgielny pod jego budowę poświęcił w 1960 r. ks. biskup Karol Wojtyła. Konsekracji kościoła dokonał w 1995 r. kardynał Franciszek Macharski, który podniósł kościół do godności sanktuarium bł. Anieli Salawy. W ołtarzu głównym znajduje się figura Chrystusa Ukrzyżowanego, na tle ściany w na której spotyka się kolor czarno-czerwony z niebieskim. Barwy te symbolizują piekło i niebo. Na bocznym filarze jest drewniana figura św. Michała Archanioła, patrona parafii.

 

Do prezbiterium przylegają dwie boczne kaplice: Matki Boskiej Sieprawskiej i bł. Anieli Salawy. W kaplicy bł. A. Salawy jest Jej obraz i relikwie. Tu wspólnie odmówiliśmy litanię do bł. Anieli Salawy i każdy zostawił prośby o łaski do Boga za jej wstawiennictwem. Pani Maria obdarowała nas obrazkami z wizerunkiem bł. Anieli Salawy i litanią do Niej. Wieliczanka Danuta Chrebor wspomniała złotą zasadę, którą w życiu kierowała się błogosławiona: „Panie! Żyję, bo każesz, umrę, bo zechcesz, zbaw mnie, bo możesz (...)” Potem udaliśmy się na plac z pomnikiem Jana Pawła II i tablicami z cnotami bł. Anieli Salawy, a następnie pod nieczynny kościół z 1620 r. Jest w nim chrzcielnica kamienna, w której 15.09.1881 r. została ochrzczona Aniela Salawa. Przechodząc obok punktu informacyjnego, Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki - dotarliśmy do sali konferencyjnej, gdzie czekał na nas poczęstunek: ciasteczka, herbata, kawa, woda mineralna. Tu zapoznaliśmy się z wystawą obrazującą działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Sieprawskiej od powstania w 1999 r. Przybył do nas wójt Gminy Siepraw Tadeusz Pitala. Pan wójt pełni w Gminie Siepraw tą społeczna funkcje od 1990 r-przez 22 lata. Zapytany jaki jest sposób na to by tak długo być wójtem odpowiedział: „Trzeba z ludźmi rozmawiać”.

 

Poinformował nas, że Gmina Siepraw z Watykanu otrzymała zgodę na ogłoszenie bł. Anieli Salawy, patronką Gminy. Przybyła do nas Natalia Postrzech, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sieprawiu, która zapoznała nas z publikacjami wydanymi przez Gminę i każdego obdarowała: mapą Gminy Siepraw, książeczką dla dzieci pt. „Aniela, błogosławiona z Sieprawia”, płytą Orkiestry Dętej „SIEPRAWIANKA” i lnianą torbą z napisem „SIEPRAWIANIE GRUPA FOLKLORYSTYCZNA”. Na zakończenie spotkania wszyscy trzymając się za ręce stworzyli koło i zaśpiewali „Barkę”. W wycieczce do Sieprawia: uczestniczyli z KPW: Danuta Chrebor, Jadwiga Duda, prezes i organizatorka wycieczki, Halina Dyląg, Jan Matzke, Zofia Prochwicz, Marian Sipióra, Krystyna Wróbel i osoby zaprzyjaźnione z KPW: Małgorzata Adaszyńska, Janina i Tadeusz Woźniakowie. Towarzyszyły nam: piękna, słoneczna pogoda, lekki wiatr, soczysta zieleń i radosny nastrój. Pani Maria odprowadziła nas na przystanek autobusu B1 w kierunku Wieliczki. Wójtowi Gminy Gdów, Marii Wielgus i Piotrowi Nowakowi ze Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Sieprawskiej i Pani Natalii Postrzech - serdecznie DZIĘKUJEMY- do Wieliczki Zapraszamy.

 

Opracowała Jadwiga Duda

Tagi